Tarieven

Één-op-één behandelgesprekken

Created with Sketch.

-  Intakegesprek 60 minuten: €65

Wanneer er geen traject gestart wordt, vervallen de kosten voor een intakegesprek. 

-  Behandelgesprek 50 minuten: €65
-  Telefonisch of online consult 15 minuten: €20

-  Deelname school overleg 15 minuten: €25


* De tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, administratief werk en eventuele materiaalkosten. 

Energetische massage

Created with Sketch.

- Behandeling & massage 30 minuten: €35
- Behandeling & massage 50 minuten: €65

Groepstrainingen & workshops

Created with Sketch.

Wanneer er een training of workshop gepland staat, worden de tarieven hier bekend gemaakt. 

Privacy

De inhoud van de behandelgesprekken en wat ik hiervan noteer is volledig vertrouwelijk. Wat wordt besproken in de behandelkamer, wordt niet gedeeld met anderen. Indien overleg met bijvoorbeeld een familielid of een medisch professional passend is voor jou, kan dit met jouw toestemming worden afgesproken. Om de privacy te waarborgen zorg ik ervoor dat ik er niemand anders dan ikzelf toegang heeft tot gegevens. Daarnaast heb ik als therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Hiervoor houd ik mij aan de richtlijnen van de beroepscode voor psychologen (https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepscode/).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (naam, adres, korte omschrijving behandelvorm) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik eerst om toestemming vragen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn voor een overleg met een supervisor of collega psycholoog.

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, ben ik niet verplicht om gegevens met zorgverzekeraars of andere partijen te delen. Ook betekent dit dat ik niet gebonden ben aan verplichte DSM-classificaties of labels, specifieke protocollen of een maximaal aantal sessies.