Privacyverklaring


Klachten & geschillen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Indien er een klacht ontstaat over onze samenwerking waar we niet uit kunnen komen, geldt de klachtenregeling van het Nederlands Instituut voor Psychologen (https://psynip.nl/clienteninformatie/klachten/tuchtrecht/). 

Privacy

De inhoud van de behandelgesprekken en wat ik hiervan noteer is volledig vertrouwelijk. Wat wordt besproken in de behandelkamer, wordt niet gedeeld met anderen. Indien overleg met bijvoorbeeld een familielid of een medisch professional passend is voor jou, kan dit met jouw toestemming worden afgesproken. Om de privacy te waarborgen zorg ik ervoor dat ik er niemand anders dan ikzelf toegang heeft tot gegevens. Daarnaast heb ik als therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Hiervoor houd ik mij aan de richtlijnen van de beroepscode voor psychologen (https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepscode/).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (naam, adres, korte omschrijving behandelvorm) wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik eerst om toestemming vragen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn voor een overleg met een supervisor of collega psycholoog.

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, ben ik niet verplicht om gegevens met zorgverzekeraars of andere partijen te delen. Ook betekent dit dat ik niet gebonden ben aan verplichte DSM-classificaties of labels, specifieke protocollen of een maximaal aantal sessies.